Onkologové požadují centralizaci péče

České Budějovice 20. září 2005 – Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS) se dnes sešel v Českých Budějovicích, aby se definitivně shodl na kritériích, podle kterých bude jejich odborná společnost do konce příštího roku hodnotit onkologická pracoviště v ČR. Podle ČOS musí být onkologická léčba soustředěna do omezeného počtu odborných pracovišť, která poskytují komplexní služby a zároveň jsou schopna pacientům zajistit nejlepší možnou péči. Jedině tak je možné zlepšit kvalitu života nemocných a zároveň snížit náklady na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění.

„Současná situace, kdy nádory léčí několik stovek pracovišť ve zdravotnických zařízeních různého stupně bez ohledu na vybavenost, zkušenosti a odborné zázemí, je ekonomicky neúnosná,” řekl profesor Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti a přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno. „Chceme-li nemocným zajistit optimální léčbu, která odpovídá současným znalostem, a zároveň respektovat finanční možnosti státu, musíme jít stejnou cestou jako země Evropské unie. Tou je organizované poskytování komplexní péče,“ doplnil Vorlíček.

Cílem ČOS je ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami vytvořit síť akreditovaných onkologických center, u kterých bude společnost garantovat zajištění kvalitní a komplexní péče. Statut Komplexního onkologického centra přizná ČOS jen tomu pracovišti, které splňuje stanovené požadavky na diagnostiku, interní, radiační a chirurgickou onkologii, sledování a kontrolní vyšetření v průběhu léčby s vymezením odpovědnosti za pacienta, vedení dokumentace a v neposlední řadě podpůrnou péči o nevyléčitelně nemocné. ČOS počítá i s akreditací tzv. Komplexních onkologických skupin, kdy bude nejlepší možnou péči garantovat dvěma nebo více spolupracujícími zdravotnickými zařízeními v jednom městě nebo regionu. Koordinátorem celé sítě bude Rada onkocenter ČR vytvořená ČOS.

Onkologové pracující mimo akreditovaná pracoviště budou mít možnost se ke spolupráci s nejbližším centrem přihlásit a zajišťovat tak základní diagnostiku, nekomplikovanou léčbu, kontroly a dlouhodobé sledování svých nemocných. I touto vzájemnou spoluprácí se kvalita péče výrazně zlepší.

Pacientům umožní centralizace péče podílet se aktivněji na rozhodování o vlastní léčbě. Systém akreditací bude vodítkem pro výběr takového pracoviště, u kterého budou mít záruku, že má s léčbou nádorových onemocnění zkušenosti a je schopno ji komplexně a na nejvyšší možné úrovni zajistit. Podle ČOS budou akreditovaná centra ve většině krajů.

Každoročně je v ČR hlášeno téměř 60 tisíc nově zjištěných zhoubných nádorů. Výdaje na cytostatika činily v loňském roce cca 2 miliardy korun, tedy zhruba 5 % z celkových nákladů na všechny léky. Cena léčby u jednoho pacienta se může podle stadia nemoci pohybovat od několika desítek tisíc korun v případě včasného zachycení nádoru až po několik milionů korun u pacientů v pokročilejším stadiu nemoci.

Kontakt:
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti
Jihlavská 20
625 00 Brno
Tel.: 532 233 642
Fax: 532 233 603
E-mail: jvorlic@fnbrno.cz
  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter