Onkologové varují před ohrožením Národního onkologického registru

Praha 18. prosince 2007 – Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS), Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) a Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) jednají, jak zajistit provoz systému pro sběr, ověření správnosti a ukládání dat do Národního onkologického registru (NOR). NOR existuje desítky let a je jedinečný i v rámci celé Evropské unie. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby onkologické péče a hodnocení jejího přínosu. Česká onkologická společnost spolu s MZ ČR připravuje elektronický sběr dat do NOR, plný přechod na tento způsob však bude trvat několik let. „Sběr dat, jejich ověření a ukládání stojí v současnosti zhruba 10 milionů Kč ročně. MZ ČR hradilo tuto částku až do konce roku 2006,“, řekl profesor Jiří Vorlíček.

Letos v únoru MZ ČR označilo financování NOR jako nesystémové a rozhodlo o zrušení úhrady. ČOS a odpovědní partneři hledají způsob, jak od začátku roku 2008 opět zajistit sběr dat pro NOR, protože ten začal kvůli problémům s financováním váznout. „Kolaps celého systému sběru a vyhodnocování dat, který je povinný ze zákona, by komplikoval nejen sledování epidemiologie nádorů a jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě péče. Současně by také ohrozil fúzi dat NOR a dat VZP, která byla zahájena v letošním roce za podpory MZ ČR a VZP s cílem zpřesnit odhad a plánování péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních v ČR,“ vysvětlil profesor Vorlíček. Česká onkologická společnost ČLS JEP varuje před ohrožením NOR a chce tímto informovat odborníky i veřejnost o závažnosti situace.

Pozitivně dopadlo jednání České onkologické společnosti s VZP o úhradě onkologické péče na rok 2008. Výsledkem je zajištění péče i o nemocné, kteří potřebují nákladnou farmakologickou léčbu (cytostatickou, hormonální a biologickou). „O úhradě onkologické péče bude ČOS jednat i s dalšími zdravotními pojišťovnami,“ dodal profesor Vorlíček.Kontakt:

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti
Jihlavská 20
625 00 Brno
Tel.: 532 233 642
Fax: 532 233 603
jvorlic@fnbrno.cz
www.linkos.cz
  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter