Tisková zpráva : Onkologové: úhradové vyhlášky poškozují pacienty

Praha, 23. srpna 2006 – Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) se dnes ostře ohradila proti vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 368/2006 Sb. (respektive 387/2006 Sb.) o úhradách léčiv platné od 1.srpna 2006 a vyzvala k její okamžité změně. ČOS také upozornila, že kvůli limitům, nastaveným vyhláškou o úhradách zdravotní péče č. 101/2006 Sb., byly léčebné možnosti v prvním pololetí roku 2006 pod evropským průměrem. Obě vyhlášky znemožňují přístup pacientů k novým účinným lékům a zhoršují léčebné možnosti onkologů. Odborníci požadují legislativní ustanovení center pro poskytování nákladné péče a navýšení finančních prostředků pro centra tak, aby pacientům ve zcela jasných a konkrétních indikacích mohla poskytovat účinnou léčbu moderními léky. Podle ČOS je nezbytná systémová reforma zdravotnictví, zavedení komerčního připojištění a úspory prostředků čerpaných z veřejného zdravotního pojištění tím, že si pacient sám bude hradit levné léky.

„Nákladný nový lék nelze nasadit bez toho, aby se sebraly finanční prostředky určené na léčbu jiného pacienta,“ řekl předseda ČOS, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. „V praxi tak vyhláška znamená, že nejúčinnější léčba může být novému pacientovi nabídnuta až ve chvíli, kdy jiný déle léčený pacient zemře.“ Tato situace je podle Vorlíčka eticky nepřijatelná pro ošetřující lékaře. Někteří z nich, aby nebyli nuceni vybírat mezi svými pacienty ty, kteří budou mít šanci na lepší výsledek léčby, nákladné moderní léky raději nepoužívají vůbec. „Pokrok v možnostech onkologické léčby tak paradoxně českým pacientům neslouží,“ uvedl.

Nové účinné léky přitom mění pohled na některá onkologická onemocnění. Díky moderní léčbě pacienti dlouhodobě přežívají a jejich onemocnění lze označit za chronické, podobně jako je tomu u cukrovky, vysokého krevního tlaku nebo astmatu. V současnosti se například nedostává patřičné léčby pacientkám s přesně definovaným typem rakoviny prsu. Proto každoročně zbytečně zemře asi 300 žen. Přípravek Herceptin, podaný v časné fázi onemocnění, by jim mohl zcela zachránit život, nikoliv jen – byť významně - prodloužit, jak je jinak v onkologii obvyklé. Herceptin je přitom nejlevnější moderní lék z hlediska svého přínosu pro pacienty. Pro pacienty s určitým typem lymfomu je uzdravujícím lékem Mabthera. V prvním pololetí letošního roku dostalo tento lék o téměř 200 pacientů méně, než kolik by ho dostat mělo a ve druhém pololetí se jejich počet ještě sníží. Třetím konkrétním příkladem je lék Glivec, díky kterému dlouhodobě přežívají pacienti s myeloidní leukémií. „Kvůli vyhláškám Ministerstva zdravotnictví nejsou moderní léky podávány všem pacientům, kteří je potřebují. Dochází tím k poškozování pacientů, a to jsme ještě v České republice nikdy nezažili,“ zdůraznil profesor Vorlíček.

Česká onkologická společnost dlouhodobě usiluje o optimalizaci nákladů vytvořením systému centralizované péče. Odborníci již navrhli síť komplexních onkologických pracovišť pro zajišťování náročné péče, vydali doporučené postupy léčby pro ošetřující lékaře, zpracovali systém kontroly kvality péče a vzájemného posuzování výsledků a zřídili také registry pacientů pro racionalizaci léčby nákladnými léky. Ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovny však na tyto aktivity nereflektují. ČOS jako profesní lékařská autorita je přesto vstřícná k dalšímu jednání a věří v dohodu, která s promítne ve zlepšení léčby onkologicky nemocných pacientů v České republice.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter