Výživa onkologických pacientů

Ve světové literatuře je jednoznačně prokázáno, že špatný nutriční stav pacienta významně negativně ovlivňuje prognózu onemocnění, zvyšuje riziko komplikací a celkově snižuje účinnost protinádorové terapie. Na druhou stranu, systematicky prováděnou nutriční podporou lze efekt léčby primární diagnózy značně podpořit.

Vážené kolegyně a kolegové,

v posledních letech vznikla v rámci ČOS pracovní skupina pro vytvoření nutričních standardů v onkologii. Výsledkem její činnosti bylo zařazení nutričního screeningu do standardů onkologické léčby a vytvoření komplexního nástroje pro sledování nutričního stavu našich pacientů v rámci jejich pobytu v lůžkovém zařízení i následné ambulantní péči. Poněkud smutným výsledkem je, že tento nástroj prozatím využívá pouze minimální počet pracovišť. Možnou příčinou tohoto stavu je, že dosud nepovažujeme výživu pacienta za nedílnou součást základní terapie.

Ve světové literatuře je jednoznačně prokázáno, že špatný nutriční stav pacienta významně negativně ovlivňuje prognózu onemocnění, zvyšuje riziko komplikací a celkově snižuje účinnost protinádorové terapie. Na druhou stranu, systematicky prováděnou nutriční podporou lze efekt léčby primární diagnózy značně podpořit.

Vytvoření nástroje pro diagnostiku nutričního stavu našich pacientů je zřejmě pouze prvním krokem v celém procesu zkvalitnění péče o naše pacienty. Je potřeba se této problematice více a systematicky věnovat. Proto v rámci ČOS chceme vytvořit skupinu lékařů onkologů, která by se danou problematikou podrobněji zabývala a byla ochotná výsledky své práce aktivně prezentovat na místních i mezinárodních fórech, i v odborném tisku. Obracím se na Vás se žádostí, abyste zvážili aktivní podporu tomuto důležitému tématu, případně se osobně zapojili do činnosti pracovní skupiny. Pokud se rozhodnete téma nutriční podpory v onkologii jakýmkoliv způsobem podpořit, zašlete nám své kontaktní údaje na adresu paní Marty Caskové, sekretářky ČOS do konce září.

Děkuji Vám za Vaši podporu.

S pozdravem

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Text k tisku

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter