Zhodnocení léčby onkologicky nemocných v uplynulém roce a výhled pro rok 2010

Tisková zpráva

Tisková zpráva k vytištění (ve formátu pdf)

Praha 23. února 2010 Onkologové v ČR mohli v roce 2009 léčit své pacienty na stejné úrovni jako lékaři v zakládajících zemích EU. Systém financování nákladné onkologické péče respektoval zásady centralizace a peníze byly vždy přesně vázány na léčbu konkrétního pacienta. Situace je každý rok složitější, protože počet onkologicky nemocných pacientů se každoročně zvyšuje o 5 %. V roce 2010 bude v České republice žít přibližně 450 000 pacientů, kteří mají nebo v minulosti měli onkologické onemocnění. Podle kvalifikovaných odhadů bude letos nově diagnostikováno přibližně 76 000 onkologických onemocnění a přibližně 27 000 pacientů v naší zemi na zhoubný nádor zemře. I přes tuto nepříznivou předpověď se bude Česká onkologická společnost snažit, aby poskytovaná péče o onkologicky nemocné v roce 2010 zůstala minimálně na stejné úrovni jako v uplynulém roce. Podrobné informace o epidemiologii zhoubných nádorů jsou publikovány na stránkách www.svod.cz.

„Všichni v ČOS si uvědomujeme složitou ekonomickou situaci, kdy čelíme hospodářské krizi. Pro pacienty však chceme zajistit minimálně stejnou kvalitu léčby jako doposud, a to racionalizací onkologické péče a nabídnutím přesných odhadů počtu pacientů, kteří budou potřebovat nákladnou péči, plátcům péče, aby mohli být na situaci předem připraveni. Pozitivní je i přístup farmaceutických firem, které snížily ceny svých léků,“ říká prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti.

Česká onkologická společnost vede a má k dispozici klinické registry pacientů léčených cílenou biologickou léčbou v Komplexních onkologických centrech. Cílem registrů je hodnotit přínos a bezpečnost léčby, a to se jednoznačně daří. Zadávání údajů do registrů není povinné, ale přesto v nich jsou zaznamenány informace o více než 90 % pacientů. Údaje jsou zaznamenávány anonymně, konkrétního pacienta nelze identifikovat. Výsledky z registrů Česká onkologická společnost poskytuje plátcům péče, aby bylo jasné, že nákladná léčba má očekávané přínosy i očekávanou míru rizika. Registry poskytují dostatek ověřených důkazů o tom, že nákladnou léčbou se v onkologii neplýtvá a je podávána podle hesla „správná léčba správnému pacientovi“. Lékaři dodržují indikační kritéria, délku léčby a sledují počet nežádoucích účinků i výsledky přežití. První, herceptinový registr, byl založen v roce 2001. Registry mají nyní plné a validizované údaje od více než 4000 pacientů a jsou významnou pomocí jak pro Českou onkologickou společnost, tak pro lékaře a potažmo i pro pacienty. Klinické výsledky pečlivě zaznamenané v registrech vedených v České republice naplňují očekávání vzešlá z mezinárodních registračních studií. Jednoznačně dokazují, že moderní, byť nákladná onkologická léčba, je pro pacienty nenahraditelná. Přehled o rozsahu, významu registrů a jejich organizaci je možno získat na www.registry.cz.

Z výsledků zpracovaných dat se však zdá, že do Komplexních onkologických center nedochází všichni nemocní, kteří by měli. Je zapotřebí podávat pacientům správné informace, aby na jednu stranu nezahltili centra ti nemocní, kteří jsou pro léčbu v nich nevhodní, a na druhou stranu, aby každý vhodný pacient do centra dorazil. Důležitou součástí léčby jsou proto kompletní informace o nemoci. Nezastupitelnou roli hrají praktičtí a rodinní lékaři, onkologové v okresech a další odborníci, kteří nejlépe dokáží informovat nemocné o vhodnosti a dostupnosti všech moderních možnostech léčby. Pouze dobře informovaný pacient se totiž může aktivně podílet na rozhodování o své vlastní léčbě. Přispět k tomu chce i ČOS, která si klade za cíl poskytovat pacientům, jejich rodinám a blízkým maximální množství informací souvisejících s onkologickým onemocněním. Na svých stránkách www.linkos.cz soustřeďuje, pravidelně aktualizuje a doplňuje odborně garantované informace o diagnózách, možnostech léčby, prevenci, onkologických centrech, statistikách výskytu nádorových onemocnění a poskytuje služby, např. pomoc psychologa nemocným a jejich blízkým. Linkos.cz denně zaznamená více než 1000 návštěv, čímž se stává 7. nejnavštěvovanějším webem se zdravotnickou tematikou v České republice. V lednu 2010 stránky navštívilo téměř 40 tisíc lidí. Za posledních 6 let stoupla návštěvnost o 9 000 procent. Nejčastěji hledanou diagnózou na Linkos.cz jsou zhoubné nádory tlustého střeva. Užitečné informace o komplexních onkologických pracovištích najdou pacienti také na stránkách Národního onkologického programu www.onconet.cz.

ČOS se ve své práci nezabývá pouze dostupností nákladné farmakoterapie, ale celou oblastí péče o onkologicky nemocné včetně tzv. podpůrné léčby. Jedním z témat, na které se letos zaměří, je výživa onkologicky nemocných. I velmi účinná protinádorová léčba totiž musí být provázena péčí o zajištění dobré výživy s maximálním úsilím o udržení tělesné hmotnosti. Vyčerpaný a zhublý pacient totiž nemusí správně dodržet léčebný plán, nezvládne potřebnou léčebnou rehabilitaci a celkové výsledky léčby tak mohou být diskreditovány.

Kontakt:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
e-mail: vorlicek@mou.cz
tel.: 602 109 451
www.linkos.cz

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter