Změna monitoru médií pro členy onkologické společnosti

Změna monitoru médií pro členy onkologické společnosti

Od února měníme dodavatele monitoringu médií. Všichni členové ČOS budou mít nyní k dispozici službu Monitora. Služba byla aktivována všem členům ČOS, stejně jako dosavadní monitoring. Přečtěte si, prosím, jaké má nová služba výhody a co dělat chcete-li změnit automatické nastavení služby nebo službu zrušit.    

Po několika měsíčním testování a vyjednávání s novým dodavatelem, schválil výbor ČOS na svém zasedání 27. listopadu 2018 změnu služby monitoru médií pro své členy. 

Hlavní výhody nové služby z pohledu všech členů ČOS:

 • Nejširší pokrytí zdrojů. Monitora sleduje přes 1500 časopisů, deníků a magazínů, včetně odborných a oborových titulů, televize a rozhlas a přes 5000 online serverů.  
 • Každý článek z tisku je standardně opatřen i obrazovým materiálem, takže můžete vnímat text v kontextu, listovat tituly.
 • Přístup je zřízen pro všechny členy ČOS formou zasílání výstupů e-mailem
 • Výstupy mohou být nastaveny na denní, týdenní nebo měsíční frekvenci. 
 • Možnost přímého prokliku na online článek z aplikace i reportu.
 • K dispozici jsou plná znění článků a exporty článků do Excelu, Wordu

Výhody z pohledu výboru a Linkos:

 • K dispozici je online archiv mediální databáze
 • Aplikace Monitora umožňuje média nejen monitorovat, ale i měřit a analyzovat. Nesleduje pouze počty článků a zmínek, ale měří jejich mediální zásah. 
 • Možnost vlastního nastavení aplikace
 • Pokročilá analýza témat
 • Propojení Monitory s Google Analytics, které umožňuje sledovat úspěšnost online PR aktivit.

UPOZORNĚNÍ: ČOS není oprávněna poskytnout nebo jakkoli zpřístupnit informace z aplikace Monitora třetím osobám, vyjma svých členů. Členy jsou míněni řádní členové České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Rovněž vezměte, prosím, na vědomí, že data zpřístupněná aplikací Monitora mohou být a jsou předmětem autorských, osobnostních či jiných práv třetích osob a nelze je dále šířit. 

Změny v poskytovaných službách a jak na ně:

Služba je v počátku nastavena všem členům onkologické společnosti a je nastavena na týdenní zasílání (jako dosud) na e-mail, uvedený v členské evidenci. Všem členům jsou posílány výstupy vyhledané na tato témata: 

 1. Česká onkologická společnost 
 2. Onkologická pracoviště 
 3. Národní onkologický registr
 4. Národní onkologický program

Níže je popsán postup pro různé situace  

 • Když monitor posílat nechci: stačí kliknout  v patičce e-mailové zprávy na "zrušit odběr"
 • Když chci posílat monitor v jiné frekvenci, než týdenní (denní nebo měsíční): napište správci Linkos
 • Když chci sledovat jen nějaká ze 4 předdefinovaných témat (viz seznam témat výše) - napište správci Linkos
 • Když chci přidat klíčová slova - napište správci Linkos (musí se týkat onkologie nebo onkologické společnosti)