Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.

FN Ostrava, Chirurgická klinika (Nemocniční 20 , 728 80 Ostrava)

E-mail: jandostalik@fnspo.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.