Analgetický účinek kalcitoninu u kostních metastáz karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 1989; 2(1): 15-18.

Ve dvojitě slepém pokusu byl studován účinek denního podání 100 IU lososího kalcitoninu na intenzitu bolestí u nemocných s kostními metastázami karcinomu prsu, na celkový stav a komfort přežití. Do studie bylo zařazeno 60, vyhodnoceno 55 nemocných. Byl prokázán výrazný analgetický účinek kalcitoninu a pozitivní vliv na zlepšení celkového stavu nemocných. Vedlejší nežádoucí účinky byly minimální. Vlastní průběh onemocnění, resp.procento remisí podáním kalcitoninu nebylo ovlivněno.