UZ v diagnostice ložiskových procesů jater – CEUS.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 142

Autoři: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.; doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Ultrasonografie je v rutinní diagnostice jaterních lézí nejrozšířenější vyšetřovací metodou využívanou v některých zemích i jako screeningové vyšetření (např. detekce HCC v terénu jaterní cirhózy či hepatitidy). Zásadním omezením je subjektivní hodnocení nálezů a nedostatečná standardizace postupů. V mnoha případech tak dochází k různým extrémům. Sonografie se někdy stává „lepší palpací“, jindy standardizovaným postupem, kdy lékař hodnotí nález ze snímků zhotovených radiologickým asistentem a vyšetření tak ztrácí rozměr dynamického hodnocení. Impuls k vývoji ultrazvukových přístrojů a k emancipaci metody na úroveň výpočetní tomografie a magnetické rezonance znamená mimo jiné vývoj kontrastních látek. Ultrazvuková kontrastní látka dále zlepšuje detekce toků v cévách. Problémem doposud byla nestabilita kontrastních látek a jejich využití bylo v podstatě limitované na oblast echokardiografie. Přelom znamená vývoj nové kontrastní látky – sonovue (Bracco). ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007