Vybrané aspekty dispenzární péče pacientů s tumory varlat po kurativní terapii.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: VII. Dispenzární onkologická péče

Číslo abstraktu: 059

Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Zdeněk Řehák; MUDr. Jana Halámková, Ph.D.; doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA; MUDr. Tomáš Andrašina

Testikulární germinální nádory tvoří přibližně 1% všech mužských malignit, incidence je mírně narůstající (7,4/100 000 obyvatel v roce 2003). Jejich specifikem je výskyt u mladých jedinců (70% ve věku 20-40 let) a vysoká kurabilita. Prognóza nemoci je dána histologií nádoru, rozsahem onemocnění a hodnotou nádorových markerů. Hladina nádorových markerů je kromě parametrů TNM důležitým faktorem, kterým je dáno zařazení do klinického stádia nemoci. Prognostické skupiny pro seminomy a neseminomy jsou definovány podle International Germ Cell Cancer Collaborative Group….

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007