doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.

FN Brno, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie (Jihlavská 20, 625 00 Brno Bohunice)

E-mail: machalka.milan@fnbrno.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.