Úspěšná prevence osteonekrozy čelisti během užívání zolendronatu u pacientů s mnohočetným myelomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Mnohočetný myelom

Číslo abstraktu: 1246

Autoři: prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.; MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008