Nádorová onemocnění čelistí u dětí.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XI. Dětská onkologie

Číslo abstraktu: 101

Autoři: doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.; MUDr. Danica Bronišová; MUDr. Zdeněk Pavlovský

Úvod
Nové poznatky o dynamice metabolických kostních procesů, možnosti zobrazovacích metod, laboratorní a genetická vyšetření umožňují přehodnotit straší diagnostické kategorie poruch tvorby a vyzrávání složek kostní hmoty, zánětlivých a nádorových změn včetně možností jejich léčení v mezioborové spolupráci.
Při léčbě nádorových onemocnění u dětí řídí léčbu onkolog, podle stanoveného protokolu. Úlohou čelistního chirurga je zajistit odběr reprezentativního materiálu k histologickým, cytogenetickým a molekulárně genetickým vyšetřením se snahou maximálně zkrátit dobu od biopsie ke stanovení adekvátní diagnózy a zahájení příslušné léčby dle individuální míry rizika. Radikální odstranění nádoru po neoadjuvantní léčbě je v rukou zkušeného čelistního chirurga.
Nejčastěji v postižení čelistí nádorem přichází k řešení Ewingův sarkom, histiocytóza, fibrosarkomy nebo rhabdomyosarkomy.

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007