Doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

FN Olomouc, II.interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická ( 775 20 Olomouc)

E-mail: vlastimil.prochazka@fnol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.