Klin Onkol 2006; 19(6): 287-289.

Přehledný článek, který informuje o hlavnich skupinach potencialnich neovlivnitelných a ovlivnitelných rizikových faktorů u karcinomu pankreatu. V závěru je zdůrazňěna potřeba dalšího podrobného epidemiologického studia těchto rizikových faktorů, aby byly vice objasněny a tim otevřena cesta k prevenci tohoto onemocnění.

Plný text v PDF