doc .RNDr Radek Vrtěl, Ph.D.

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP a ÚMTM ( Olomouc)

E-mail: Radek.Vrtel@fnol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii