MD Sara Bringhen

Myeloma Unit, Division of Hematology, University of Torino (Via Nizza, 52 - 10126 Torino, Torino, Italy)

E-mail: sara.bringhen@unito.it

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta