Mgr. Hana Žižková (Říhová), Ph.D.

Ústav hematologie a krevní transfuze, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku (U Nemocnice 2094/1 , 128 20 Praha)

E-mail: Hana.Zizkova@uhkt.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta