VARIATION OF TELOMERE-TELOMERASE COMPLEX COMPONENTS IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES: TELOMERE LENGTH AND EXPRESSION OF THE HTERT GENE SEEM TO BE THE MOST VALUABLE FOR DISEASE PROGNOSIS

Konference: 2005 10th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 9. Myelodysplastic syndromes

Číslo abstraktu: 1041

Autoři: Mgr. Hana Žižková (Říhová), Ph.D.; Mgr. Soňa Včelíková (Žilovcová ); prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; RNDr. Zuzana Sieglová, CSc.

Plný text abstraktu

(dohledat nutno zadáním č. abstraktu ap. )

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2005