EXPRESSION SIGNATURE OF GENES ASSOCIATED WITH TELOMERE-TELOMERASE COMPLEX IN PATIENTS WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (MDS) AND ACUTE LEUKEMIA: TEP1 GENE IS SURPRISINGLY UPREGULATED IN PROGRESSION OF MDS AND IN LEUKEMIC CELLS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 16. Molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 0606

Autoři: Mgr. Hana Žižková (Říhová), Ph.D.; Mgr. Soňa Včelíková (Žilovcová ); prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; RNDr. Zuzana Sieglová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006