TELOMERASE ACTIVITY INCREASES IN PROGRESSION OF MYELODYSPLASTIC SYNDROMES AND IS COMMON FEATURE OF UNTREATED ACUTE MYELOID LEUKEMIA ASSOCIATED WITH A PORTION OF BLASTS IN ANALYZED TISSUE

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 1010

Autoři: Mgr. Hana Žižková (Říhová), Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; Mgr. Soňa Včelíková (Žilovcová ); MUDr. Jacqueline Soukupová (Maaloufová); doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.; RNDr. Zuzana Sieglová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007