DYNAMICS OF TELOMERE LENGTH, THE STATUS OF CDKN2B GENE METHYLATION AND TELOMERASE ACTIVITY AS A POTENTIAL UNSPECIFIC PROGNOSTIC MARKERS IN MDS

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic syndromes - Biology

Číslo abstraktu: 0682

Autoři: Mgr. Soňa Včelíková (Žilovcová ); Mgr. Hana Čechová; Mgr. Hana Žižková (Říhová), Ph.D.; Petra Barešová; Martina Skálová; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008