Mgr. Lenka Pavlištová, Ph.D.

CNC ÚKBLD VFN a 1. LF UK (U Nemocnice 1, 120 00 Praha 2)

E-mail: lenka.pavlistova@vfn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta