I-FISH ANALYSIS OF IMMUNOFLUORESCENTLY LABELED PLASMA CELLS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: 15. Cytogenetics / Molecular cytogenetics

Číslo abstraktu: 0593

Autoři: Mgr. Lenka Pavlištová, Ph.D.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Mgr. Jana Skuhrovcová - Tajtlová; Prof.MUDr. Ivan Špička, PhD; MUDr. Evžen Gregora; Ing. Alena Dohnalová; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006