ANALYSIS OF RISK FACTORS OF 248 PATIENTS WITH B-CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA AT DIAGNOSIS

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 33. Chronic lymphocytic leukemia and related disorders - clinical / experimental

Číslo abstraktu: 1398

Autoři: MUDr. Eduard Cmunt, CSc.; Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Josef Karban, CSc.; MUDr. Jana Šálková, CSc.; prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Mgr. Lenka Pavlištová, Ph.D.; MUDr. Jiří Schwarz, CSc.; MUDr. Soňa Peková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006