Mgr. Tatiana Burjanivová, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta, Martin a 2. LF UK a FN Motol, KDHO ( 036 01 Martin)

E-mail: burjanivova@jfmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta