MLL TRANSLOCATION IN A MULTIPOTENT PROGENITOR CAUSING ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA - TWO-STEP MODEL OF THE DISEASE

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 20. Acute lymphoblastic leukemia - biology

Číslo abstraktu: 007

Autoři: prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.; Mgr. Tatiana Burjanivová, Ph.D.; Doc.RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.; Sharon Horsley; Lyndal Kearney; Ing. Kateřina Mužíková; Claus Meyer; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; Alena Houdková; Susan Colman; MUDr. Hana Ptoszková; Rolf Marschalek; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Melvyn F. Greaves; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 8. 6. 2007