MUDr. Daniela Procházková

Masarykova nemocnice, Dětská klinika (Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, Czech Republic)

E-mail: prochazkova@mnul.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.