Prognostic Impact of Peripheral Blood Involvement during Early Time Points of Childhood ALL Treatment

Konference: 2008 50th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Leukemias - Biology, Cytogenetics and Molecular Markers in Diagnosis and Prognosis

Číslo abstraktu: 1489

Autoři: MUDr. Jana Volejníková; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; Kateřina Mužíková; Bc. Leona Rezková Řezníčková; doc.MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; Jabali Yahia; MUDr. Daniela Procházková; Blazek Bohumir; MUDr. Jiří Hák; Cerna Zdenka; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 6. 12. 2008