Polymorfismus chromozomů a jejich instabilita v permanentním růstu linie VUP z maligního melanomu uvey

flag

Klin Onkol 2002; 15(1): 30-34.

Souhrn: Předmětem studie bylo jak klasickými tak v molekulárně cytogenetickými (FISH) metodami analyzovat variabilitu chromozomů u permanentní buněčné linie VUP 1, vypěstované z lidského maligního melanomu uvey, postihujícího ženy. Studie byla zaměřena na všechny autosomy a gonosom X. Bylo zjištěno, že chromozom 13 jako jediný není v standardní formě zachován a je v karyotypu přítomem v několika typech přestaveb. Přestavbám nejvíce podléhají chromozomy 13,1 a 7. Nové metody molekulární cytogenetiky (FISH) upřesňují a rozšiřují ve větší miře možnosti odkrýt numerický i strukturální polymorfismus chromozomů, častý v populacích nádorových buněk. Velmi často jsou tyto výsledky zcela odlišné nejen od výsledků, dosažených konvenčními cytogenetickými metodami, ale i metodami sekvenčního barvení chromozomu (GTG).

Plný text v PDF