MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN PERIPHERAL BLOOD AT DAY 15 PREDICTS PROGNOSIS OF CHILDHOOD B-CELL PRECURSOR ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA AND REFINES RISK STRATIFICATION BASED ON BONE MARROW

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Acute lymphoblastic leukemia - Clinical

Číslo abstraktu: 0554

Autoři: MUDr. Jana Volejníková; MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.; Bc. Leona Rezková Řezníčková; prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; MUDr. Yahia Jabali; MUDr. Daniela Procházková; MUDr. Bohumír Blažek; MUDr. Jiří Hák; MUDr. Zdeňka Černá; Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; Prof.MUDr. Jan Trka, Ph.D.; MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011