MUDr. Ingrid Bolomská

Radioterapeutické odd.-Krajská zdravotní a.s. (Sociální péče 12/A, Ústí nad Labem)

E-mail: inge.bolomska@mnul.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta