RITUXIMAB SIGNIFICANLY IMPROVES THE OUTCOME OF YOUNG POOR RISK PATIENTS WITH DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA - ON BEHALF OF CZECH LYMPHOMA STUDY GROUP

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 30. Non-Hodgkin lymphoma / Clinical trials

Číslo abstraktu: 0707

Autoři: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Ingrid Vášová; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D.; MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Jan Pirnos; MUDr. Ingrid Bolomská; Michaela Hamouzová

Datum přednesení příspěvku: 17. 6. 2006