INTENSIVE TREATMENT OF HIGH-RISK AGGRESSIVE B-CELL LYMPHOMAS WITH MEGACHOP-ESHAP-BEAM REGIMEN WITH OR WITHOUT RITUXIMAB: RESULTS OF THREE CONSECUTIVE TRIALS OF CLSG

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Non-Hodgkin's lymphoma - Clinical (aggressive)

Číslo abstraktu: 0769

Autoři: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.; MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.; MUDr. David Belada, Ph.D.; MUDr. Ingrid Vášová; Bc. Petra Májková (Kaisarová); MUDr. Kateřina Kubáčková; MUDr. Alice Sýkorová, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA; MUDr. Jan Pirnos; MUDr. Milan Matuška, Ph.D.; MUDr. Ingrid Bolomská; Jana Přibylová; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; Michaela Hamouzová; Mgr. Marie Trnková; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

z obsahu staženo autorem

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008