MUDr. Jaroslav Kotlas

1. LF UK a VFN, Ústav biologie a lékařské genetiky (Albertov 4, 128 08 Praha)

E-mail: jaroslav.kotlas@vfn.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.