Spectrum of Mutations in BRCA1 and BRCA2 Genes in Families at High Risk of Breast and Ovarian Cancer in the Czech Republic

Konference: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Poster Area - Translational Research

Číslo abstraktu: 1130

Autoři: doc. MUDr. Petr Pohlreich, CSc.; MUDr. Jana Stříbrná, CSc.; RNDr. Ivana Tichá, Ph.D.; RNDr. Jana Soukupová, CSc.; MUDr. Jaroslav Kotlas; MUDr. Aleš Panczak, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2011