MUDr. Jozef Čupka

Praktický lékař pro dospělé, Mediciman sro. a Epigentest, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (Suchdolské nám. 445/7, 165 00 Praha)

E-mail: svl.cz@seznam.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Stránky na Linkosu