O alkoholu - test s vysvětlením

Vyzkoušejte si, co víte o riziku alkoholických nápojů pro vznik zhoubných nádorů.

Alkohol jako rizikový faktor

Vyzkoušejte si, co víte o riziku alkoholických nápojů pro vznik zhoubných nádorů.