Alkohol

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) i Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) je zvýšená spotřeba ethylalkoholu prokázaným významným rizikovým faktorem pro výskyt zhoubných nádorů. Odborníky definovaná relativně bezpečná maximální dávka alkoholu se v České republice často překračuje a patříme mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu ve světě.

Ethylalkohol patří mezi nejvýznamnější karcinogenní faktory a významně zvyšuje riziko vzniku řady nádorů již při relativně nízké konzumaci. Nejvýrazněji byl potvrzen vliv alkoholu na vznik nádorů v ústní dutině a krku,  jícnu a v játrech, přičemž v těchto lokalizacích je riziko ještě výrazně navyšováno současným kouřením. Je sledován také vliv alkoholu na riziko vzniku kolorektálního karcinomu, nádorů prsu a možné zvýšení rizika je i u nádorů plic. Riziko přitom zvyšuje jakýkoliv alkohol v libovolném nápoji bez ohledu na druh a koncentraci. 

Konzumace alkoholu se z onkologického hlediska nedoporučuje vůbec. Vyšší konzumace alkoholu zvyšuje riziko nádorů, přitom však neexistuje žádná zcela bezpečná hranice a i malé dávky zvyšují riziko nádorového onemocnění. Pokud se přesto ke konzumaci rozhodnete, má být určitě spotřeba omezena – pro muže na méně než dvě dávky za den a pro ženy na méně než jednu dávku za den. Jako jedna dávka se definuje 250 ml piva, sklenka 100 ml vína nebo 25 ml lihoviny. Zejména ženy s vyšším rizikem rakoviny prsu by se měly rozhodnout k úplné abstinenci.

Alkohol jako rizikový faktor

Vyzkoušejte si, co víte o riziku alkoholických nápojů pro vznik zhoubných nádorů.  

Informace o stránce

  • Autoři: MUDr. Jozef Čupka (Praktický lékař pro dospělé, Mediciman sro. a Epigentest, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP); MUDr. Michaela Jirků (Praktická lékařka, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP)
  • Datum vytvoření: 5. 9. 2017
  • Datum poslední úpravy: 6. 10. 2017
  • Informace o poslední úpravě:

    Zdroj: Primární prevence onkologických onemocnění. Doporučené postupy. Sekce preventivní onkologie 2013.