MUDr. Lenka Walterová

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Odd. klinické hematologie a ČMS (Husova 10, 460 63 Liberec)

E-mail: lenka.walterova@nemlib.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta