EFFICIENCY AND SAFETY OF ADMINISTRATION OF ORAL IRON CHELATOR DEFERIPRONE IN PATIENTS WITH EARLY MYELODYSPLASTIC SYNDROME (MDS)

Konference: 2008 13th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: Myelodysplastic syndromes - Clinical II

Číslo abstraktu: 0694

Autoři: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.; MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; MUDr. Lenka Walterová; MUDr. Magda Šišková, CSc.; MUDr. Ivana Hochová; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 14. 6. 2008