DEFERASIROX REPRESENTS AN EFFECTIVE ORAL IRON CHELATOR IN LOW OR INTERMEDIATE-1 RISK PATIENTS WITH MDS – A COMPARATIVE STUDY TO THE TREATMENT WITH DEFERIPRONE

Konference: 2011 16th Congres of the European Hematology Association – účast ČR

Kategorie: Myelodysplastický syndrom

Téma: MDS and other bone marrow failure syndromes - Clinical 2

Číslo abstraktu: 0834

Autoři: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; MUDr. Anna Jonášová; MUDr. Jana Vondráková, Ph.D.; MUDr. Libor Červinek, Ph.D.; MUDr. Petra Bělohlávková; MUDr. Dana Šponerová; MUDr. Ludmila Nováková; MUDr. Lenka Walterová; doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2011