MUDr. Tomáš Balhárek, Ph.D.

Jesseniova LF, Martin, Ústav patologickej anatómie a Martinské bioptické centrum, s. r. o., (Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin)

E-mail: balharek@jfmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.