prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

LF MU a FN u sv. Anny, Klinika pracovního lékařství (Výstavní 17, 603 00 Brno)

E-mail: petr.brhel@fnusa.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Články v Klinické onkologii