Seznam KOC

Národní onkologická centra

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, Nemocnicí na Homolce a Proton Therapy Center

Vedoucí: Prof. MUDr. Tomáš Büchler Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Vedoucí: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Komplexně onkologická centra

KOC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí: doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří, PhD.

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: Prof. MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Vedoucí: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, Nemocnicí na Homolce a Proton Therapy Center

Vedoucí: Prof. MUDr. Tomáš Büchler Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Vedoucí: MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Vedoucí: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vedoucí: prim. MUDr. Martina Chodacká

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Václav Janovský

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o.

Vedoucí: prim. MUDr. Lubomír Slavíček

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou

Vedoucí: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.

Vedoucí: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK)

Vedoucí: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Dětská onkologická centra

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Hematoonkologická centra

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze

Vedoucí: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA