Přednáška Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence - vyhlášen další termín 1. 11. 2018 v Praze

Na základě četných žádostí nabízíme další termín přednášky Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence. Přednáška z psychoneuroimunologie je úvodní přednáškou projektu #MysliProtiRakovine a je určena jak pacientům - laikům, tak i lékařům, sestrám, psychologům a dalším odborníkům, kteří se starají o onkologické pacienty. Nový termín je 1. 11. 2018 od 18 hodin v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 1/2, sál číslo 300). Prosíme, registrujte se. Vstup je zdarma. 

Cílem přednášek je názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně rozvojem nemoci na straně druhé. Zároveň nastíní možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování, zejména u onkologických onemocnění.

Na přednášku se, prosím, registrujte. Vstup je zdarma

Dosud proběhly dvě přednášky: v sídle České lékařské společnosti J.E.P. v Praze (4.9.)  a v Krajské vědecké knihovně v Liberci (12.9.), plánována je ještě přednáška na Univerzitě Karlově v Praze (25.9. - kapacita naplněna) a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně (11. 10. 2018, zbývá několik volných míst). 

Na základě ankety na webu Linkos a Facebooku Národní onkologický program a četných žádostí jsme připravili další možnost vyslechnout úvodní přednášku cyklu. 

Rozhovor s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem po skončení přednášky v sídle České lékařské společnosti J.E.P. v Praze dne 4. září 2018.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Pozvánka na přednášku 1. 11. 2018 a návazné webmináře v pdf