Navazující aktivity

Na základě žádostí pacientů a v kontextu odvysílaných webinářů, bychom Vás rádi pozvali k níže uvedeným aktivitám. Uvedené ochutnávky sice již nejsou přímo součástí projektu „MysliProtiRakovině“, přesto mohou být pro některé účastníky zajímavé. Jedná se tedy spíše o aktivity navazující, které se pro Vás rozhodli uspořádat odborní hosté projektu, především přednášející našich webinářů. Cílem ochutnávek je umožnit Vám vyzkoušet si v praxi metody, o kterých jsme mluvili teoreticky v rámci webových seminářů.

Ochutnávka relaxačních technik (7.3.2019)
Lektorka: Mgr.et.Mgr. Veronika Víchová

V návaznosti na přednášku „Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout“ nabízíme posluchačům projektu "MysliProtiRakovině" následující možnost. A sice seznámit se a vyzkoušet si v praxi svépomocné techniky redukce stresu a zvládání nepříjemných emocí, zejména formou ochutnávky tzv. metody autogenního tréninku. Nejsou potřeba žádné předchozí znalosti, jen pohodlné oblečení a zájem. Čeká Vás trocha teorie a pak praktická sebezkušenost, možnost dotazů a diskuse.

Termín konání: 7.března 2019, 17:00 - 19:30
Místo konání: Ruská 80, Praha 10
Vstupné je symbolické a tvoří ho především příspěvek na prostory apod., jeho výše je 350 Kč na osobu.
Registrace: http://www.autogennitrenink.cz/kurzy
Účastníkům chceme nabídnout individuální přístup, kapacita je tedy omezena. Pokud máte zájem přihlaste se co nejdříve.

Záznam webináře s lektorkou Mgr. et. Mgr. Veronikou Víchovou

Ochutnávka pohybově-tanečních technik (18.3.2019)
Lektorka: MUDr.Petra Steyerová

V návaznosti na přednášku "Schopnost vyjádřit emoce pomáhá" nabízíme možnost vyzkoušet si v praxi, jak fungují naše emoce a jak je naše myšlenkové, emoční a tělesné fungování vzájemně propojeno.

Ve společném prostoru a malé skupině účastníků budeme zkoušet využívat tělo a pohyb k rozpoznávání emocí a hledat bezpečné způsoby, jak nalezené emoce vyjádřit a porozumět jim. Zároveň budeme hledat nové zdroje pozitivních zážitků v těle a podpory. Workshop je zamýšlen jako zážitkový, bude však též prostor na povídání či dotazy.

Termín konání: 18. 3. 2019 15:00 - 18:00 hodin
Místo konání: DanceLab, U Zvonařky 9, Praha 2 u metra IP Pavlova 
Vstupné je symbolické a tvoří ho především příspěvek na prostory apod., jeho výše je 350 Kč na osobu.
Registrace: vyplněním formuláře
Účastníkům chceme opět nabídnout individuální přístup, kapacita je tedy omezena. Pokud máte zájem přihlaste se co nejdříve. 

Záznam webináře s lektorkou MUDr. Petrou Steyerovou