Přednášky projektu

Součástí projektu #MysliProtiRakovine jsou také přednášky pro laickou i odbornou veřejnost, které jsou prezentovány v několika regionech České republiky. Přednášky jsou teoretickou základnou, na řadě studií ukazují propojení těla a mysli a současně nastiňují zcela praktické spektrum možností, které psychologie pacientům poskytuje pro zvládání náročných životní období. První ze základních přednášek se jmenuje: 

1. přednáška cyklu: "Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“ (záznam přednášky)

Cílem této přednášky první přednášky cyklu bylo názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně progresí nemoci na straně druhé. Zároveň nastínila možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování u onkologických onemocnění. Přednáška proběhla na podzim 2018 ve čtyřech termínech v Praze, v Liberci, v Brně a zase v Praze. K dispozici je záznam.   

2. přednáška cyklu: "Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví" (záznam nebyl pořízen)

Přednáška se soustředila na často diskutované téma vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví. Z této přednášky nebyl záznam pořízen.

3. přednáška cyklu: "Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví" (záznam přednášky)

V pořadí třetí přednáška z cyklu #MysliProtiRakovině měla podtitul "Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění" a otevřela téma postoje pacienta a jeho blízkých k nemoci. Snaží se na základě aktuálních vědeckých studií (alespoň dílčím způsobem) odpovědět na otázku, zda existuje postoj k nemoci, který zvyšuje naše šance k uzdravení.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Účast na všech přednáškách je zdarma, a to především díky podpoře partnerů projektu, kterými jsou společnost Roche, s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. a Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú., kterým za jejich pomoc děkujeme.

První přednáška „Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“ volně navázala na přednášku z roku 2016 s názvem "Vliv mysli na imunitní systém", která se zabývala tím, jak může naše prožívání souviset s nemocí a zdravím. Nová přednáška pak téma rozvinula formou konkrétních doporučení, co můžete udělat sami pro sebe, abyste se cítili dobře, pomohli tělu v uzdravování a náročná životní období celkově lépe zvládali. Přednášku jsme natočili a její záznam uveřejnili. Níže se můžete podívat na rozhovor s přednášejícím, PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem, který byl pořízen hned po skončení přednášky v sídle České lékařské společnosti J.E.P. v Praze dne 4. září 2018.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.