Přednášky projektu

Součástí projektu #MysliProtiRakovine jsou také přednášky pro laickou i odbornou veřejnost, které jsou prezentovány v několika regionech České republiky. Přednášky jsou teoretickou základnou, na řadě studií ukazují propojení těla a mysli a současně nastiňují zcela praktické spektrum možností, které psychologie pacientům poskytuje pro zvládání náročných životní období. První ze základních přednášek se jmenuje: 

„Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“ (záznam přednášky)

Cílem této přednášky je názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně progresí nemoci na straně druhé. Zároveň nastínila možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování u onkologických onemocnění. 

Přednáška proběhla v následujících termínech a městech: 

  • 4. září 2018 v hlavním sále České lékařské společnosti Praha
  • 12. září 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci
  • 11. října 2018 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně
  • 1. listopadu 2018 na Univerzitě Karlově v Praze 

Cyklus přednášek bude pokračovat i v následujícím období ve městech Olomouc, Plzeň a znovu v Praze.

Hlavní přednáška „Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“ volně navázala na přednášku z roku 2016 s názvem "Vliv mysli na imunitní systém", která se zabývala tím, jak může naše prožívání souviset s nemocí a zdravím. Nová přednáška pak téma rozvinula formou konkrétních doporučení, co můžete udělat sami pro sebe, abyste se cítili dobře, pomohli tělu v uzdravování a náročná životní období celkově lépe zvládali.  

Přednášku jsme natočili, její záznam jsme uveřejnili 12. 12. 2018. Níže se můžete podívat na rozhovor s přednášejícím, PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem, který byl pořízen hned po skončení přednášky v sídle České lékařské společnosti J.E.P. v Praze dne 4. září 2018.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:


Účast na všech přednáškách byla zdarma, a to především díky podpoře partnerů projektu, kterými jsou společnost Roche, s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. a Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú., kterým za jejich pomoc děkujeme.