Přednášky projektu

Součástí projektu #MysliProtiRakovine jsou také přednášky pro laickou i odbornou veřejnost, které jsou prezentovány v několika regionech České republiky. Přednášky jsou teoretickou základnou, na řadě studií ukazují propojení těla a mysli a současně nastiňují zcela praktické spektrum možností, které psychologie pacientům poskytuje pro zvládání náročných životní období.

Podívejte se na záznamy již uskutečněných a na termíny plánovaných přednášek:

7. přednáška cyklu: "Náročné emoce a myšlenky" (pozvánka na přednášky)

Onkologické onemocnění, stejně jako jeho léčba přinášejí do života nemocného člověka, ale i jeho blízkých a zdravotníků řadu náročných emocí a s nimi spojených myšlenek. Ty pak výrazně ovlivňují náš každodenní život a jeho kvalitu. V některých případech mohou mít vliv i na úrovni biologických pochodů, a to včetně imunitního systému. Ne vždy však musíme být jen jejich pasivní obětí a ne všechny nepříjemné emoce jsou automaticky negativní, či snad škodlivé. V rámci přednášky si budeme ukazovat jak jim o něco lépe porozumět. Jak je možné s nimi do určité míry pracovat tak, aby se zmírnil jejich případný nežádoucí dopad na naši psychiku i zdraví. Přednáška nedává zaručené návody, ale může být dobrou inspirací pro vlastní práci s myšlenkami a emocemi, která nás v léčbě či nemoci zatěžují.

6. přednáška cyklu: "Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout" (záznam přednášky)

Cyklus přednášek pro pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky z oboru psychoneuroimunologie, tentokrát s podtitulem "Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout". I tato přednáška, která zazněla v různých  městech České republiky je určená společně laikům i odborníkům.

5. přednáška cyklu: "Jak předcházet rakovině pohledem psychologie" (záznam přednášky)

Cyklus přednášek pro pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky z oboru psychoneuroimunologie, tentokrát s podtitulem "Možnosti snížení rizika rozvoje a návratu onkologického onemocnění". 

4. přednáška cyklu: "Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví" (záznam přednášky)

V pořadí již čtvrtá přednáška z cyklu #MysliProtiRakovine probíhala z důvodů pandemie online živě na Linkos a YouTube. Jako vždy zveřejňujeme záznam, aby si přednášku mohli poslechnout i ti, kterým se nehodil živý termín. Přednáška otevřela téma vlivu vztahů na naše zdraví z pohledu psychoneuroimunologie. Srozumitelnou formou jsme se dozvěděli o tom, jak vztahy mohou ovlivňovat naše zdraví a jakou důležitost má pociťovaná opora pro zvládání onkologického onemocnění a udržení zdraví po léčbě obecně.

3. přednáška cyklu: "Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví" (záznam přednášky)

V pořadí třetí přednáška z cyklu #MysliProtiRakovině měla podtitul "Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění" a otevřela téma postoje pacienta a jeho blízkých k nemoci. Snaží se na základě aktuálních vědeckých studií (alespoň dílčím způsobem) odpovědět na otázku, zda existuje postoj k nemoci, který zvyšuje naše šance k uzdravení.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

2. přednáška cyklu: "Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví" (záznam nebyl pořízen)

Přednáška se soustředila na často diskutované téma vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví. Z této přednášky nebyl záznam pořízen.

1. přednáška cyklu: "Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“ (záznam přednášky)

Cílem této přednášky první přednášky cyklu bylo názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně progresí nemoci na straně druhé. Zároveň nastínila možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování u onkologických onemocnění. Přednáška proběhla na podzim 2018 ve čtyřech termínech v Praze, v Liberci, v Brně a zase v Praze. K dispozici je záznam.   

Účast na všech přednáškách je zdarma, a to především díky podpoře partnerů projektu, kterými jsou společnost Roche, s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. a Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú., kterým za jejich pomoc děkujeme.

První přednáška „Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“ volně navázala na přednášku z roku 2016 s názvem "Vliv mysli na imunitní systém", která se zabývala tím, jak může naše prožívání souviset s nemocí a zdravím. Nová přednáška pak téma rozvinula formou konkrétních doporučení, co můžete udělat sami pro sebe, abyste se cítili dobře, pomohli tělu v uzdravování a náročná životní období celkově lépe zvládali. Přednášku jsme natočili a její záznam uveřejnili. Níže se můžete podívat na rozhovor s přednášejícím, PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem, který byl pořízen hned po skončení přednášky v sídle České lékařské společnosti J.E.P. v Praze dne 4. září 2018.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.