Přednášky projektu

Součástí projektu #MysliProtiRakovine jsou také přednášky pro laickou i odbornou veřejnost, které jsou prezentovány v několika regionech České republiky. Přednášky jsou teoretickou základnou, na řadě studií ukazují propojení těla a mysli a současně nastiňují zcela praktické spektrum možností, které psychologie pacientům poskytuje pro zvládání náročných životní období. První ze základních přednášek se jmenuje: 

1. přednáška cyklu: "Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“ (záznam přednášky)

Cílem této přednášky první přednášky cyklu bylo názorně poukázat na souvislost mezi naší myslí, celkovým psychickým nastavením a prožívanými emocemi na straně jedné a naším zdravotním stavem, případně progresí nemoci na straně druhé. Zároveň nastínila možnosti, které nám psychologie dává pro podporu procesu uzdravování u onkologických onemocnění. Přednáška proběhla na podzim 2018 ve čtyřech termínech v Praze, v Liberci, v Brně a zase v Praze. K dispozici je záznam.   

2. přednáška cyklu: "Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví"

Přednáška se soustředila na často diskutované téma vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví. Z této přednášky nebyl záznam pořízen.

3. přednáška cyklu: "Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví" (pozvánka a registrace)

Shodná přednáška proběhne v následujících termínech a městech: 

 • 8. 10. 2019, od 18:00 hodin Univerzita Karlova v Praze, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Staré Město, místnost číslo 200 
  Tato přednáška se uskutečnila za podpory Univerzity Karlovy.

 • 15. 10. 2019, od 17:30 hodin Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
  Tato přednáška se uskutečnila za podpory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

 • 16. 10. 2019, od 16:00 hodin Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze.
  Tato přednáška se uskuteční za podpory Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze.

 • 23. 10. 2019, od 17:00 hodin Zlínský klub 204 ve Zlíně
  Tato přednáška se uskuteční za podpory Zlínského klubu

 • 19. 11. 2019, od 15:00 hodin Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze.
  Tato přednáška se uskuteční za podpory Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Účast na všech přednáškách je zdarma, a to především díky podpoře partnerů projektu, kterými jsou společnost Roche, s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. a Ústav aplikované psychologie ČR, z.ú., kterým za jejich pomoc děkujeme.

První přednáška „Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence“ volně navázala na přednášku z roku 2016 s názvem "Vliv mysli na imunitní systém", která se zabývala tím, jak může naše prožívání souviset s nemocí a zdravím. Nová přednáška pak téma rozvinula formou konkrétních doporučení, co můžete udělat sami pro sebe, abyste se cítili dobře, pomohli tělu v uzdravování a náročná životní období celkově lépe zvládali. Přednášku jsme natočili a její záznam uveřejnili. Níže se můžete podívat na rozhovor s přednášejícím, PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem, který byl pořízen hned po skončení přednášky v sídle České lékařské společnosti J.E.P. v Praze dne 4. září 2018.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: