Dne 4. ledna 2022 od 18 hodin přednáška z cyklu #MysliProtiRakovine, online

Dne 4. ledna 2022 od 18 hodin přednáška z cyklu #MysliProtiRakovine, online

Pro všechny, kdo se nemohli zúčastnit 10. nebo 15. 11. a nebo se jich dotklo zrušení termínu 23.11., jsme připravili náhradní termín přednášky "Jak předcházet rakovině pohledem psychologie". Přednáška proběhne online přes konferenční software Zoom, v rámci přednášky bude možné vznášet dotazy. Registrujte se, prosím, co nejdříve. Přednáška je společná pro pacienty, odborníky a všechny se zájmem o problematiku. 

Srdečně zveme všechny pacienty, jejich blízké, lékaře, sestry a další zdravotnické odborníky na již pátý cyklus přednášek z oboru psychoneuroimunologie, tentokrát s podtitulem "Možnosti snížení rizika rozvoje a návratu onkologického onemocnění". Přednáška otevírá pohledem psychologie, co v našem životě můžeme ovlivnit, abychom pomohli omezit riziko rozvoje onkologického onemocnění, případně snížit pravděpodobnost jeho návratu.  Projekt pro Vás a připravuje Česká onkologická společnost ve spolupráci s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem a dalšími odborníky z oborů psychologie, onkologie a zdravého životního stylu v rámci projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. 

Kapacita je naplněna - registrace je ukončena

  • Mnoho lidí se stále domnívá, že onkologické onemocnění je spíše záležitostí dědičnosti. Vědecké důkazy ale čím dál více ukazují, že u onkologického onemocnění můžeme ovlivnit více, než se historicky myslelo.
  • Osvojení si těchto základní principů sice nedává absolutní jistoty, ale zdá se, že dokáže výrazným způsobem ovlivnit pravděpodobnost rozvoje či návratu nemoci u některých lidí. Mnohé z těchto  principů není až tak náročné přenést do běžného života.

Podobně jako v minulých přednáškách budeme mluvit srozumitelnou formou o souvislostech nemoci, psychiky, vztahů, našeho životního stylu a dlouhého života ve zdraví. Součástí přednášky bude opět řada praktických doporučení.

Na setkání s Vámi se těší přednášející

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. 
člen výboru Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP