Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví - záznam přednášky z cyklu #MysliProtiRakovine

V pořadí třetí přednáška z cyklu #MysliProtiRakovině měla podtitul "Možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění" a otevřela téma postoje pacienta a jeho blízkých k nemoci. Snaží se na základě aktuálních vědeckých studií (alespoň dílčím způsobem) odpovědět na otázku, zda existuje postoj k nemoci, který zvyšuje naše šance k uzdravení. Podobně jako v minulých přednáškách jsme otevřeli otázku možného působení emocí a s nimi souvisejících biologických pochodů na imunitní systém a průběh onkologického onemocnění. Přednáška se zaměřila na to, co člověk může sám udělat pro sebe, aby svému tělu a lékařům pomohl při uzdravování a také dosáhl lepší kvality svého života. Přednáška, určená laikům i odborníkům, zazněla třikrát v Praze, jednou v Českých Budějovicích a ve Zlíně. Nabízíme Vám záznam druhé pražské přednášky ze 16. října 2019.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Na přednášku navazovaly webové semináře. Podívejte se na jejich záznamy:

  • Zvládání bolesti a paliativní léčba (4. listopadu 2019)
    Společně s panem MUDr. Michalem Koubou z Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze jsme mluvili o bolesti jako prožitku z pohledu psychologie a také o možnosti jejího ovlivnění z pohledu medicíny. Řekli jsme si také o tom, co můžeme pacientům nabídnout, když už život samotný zachránit nelze. A zkusili jsme také vyvrátit některé mýty v této oblasti.

  • Rozhovor s nejbližšími a přáteli“ (25. listopadu 2019)
    Během přenosu jsme vysvětlili, co je strach a jak se s ním dá pracovat, jak nahlédnout jeho příčiny a kořeny. Představili jsme možnosti technik relaxace a zvládání stresu, které mohou být dobře využitelné například při prožívání stresu a obav před sdělením výsledků kontrolního vyšetření. A odpověděli jsme na dotazy současných i bývalých

Informace o projektu #MysliProtiRakovine

Klíčová slova
MysliProtiRakovine